Termeni si conditii

CONDIȚII GENERALE DE ACHIZITIE A PRODUSELOR SITCO GROUP

 • Preambul

Prezentele conditii generale de vanzare a produselor si serviciilor reprezinta un contract de adeziune propus de SITCO GROUP, care se trebuie sa fie acceptat inainte de comandarea oricarui produs si/sau serviciu.
Definitii
SITCO GROUP : SITCO GROUP SRL, cu sediul in str. RADU POPESCU, bl. 29, sc.A, ap. 23, TARGOVISTE; DAMBOVITA; ROMANIA , inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J15/442/2007, CUI RO21382418,.
Produs : ferestre, usi si alte solutii de fatade vitrate, usi de garaj, rulouri exterioare
Oferta: Propunere intocmita in scris, pe baza unor schite, in care sunt specificate detalii tehnice, conditii si termene de executie
Cea mai buna oferta: Echivalentul celei mai bune propuneri comparate cu o perioada anterioara pentru acelasi produs sau unul cu aceleași funcționalități comercializat de SITCO GROUP
Cel mai bun pret: Cel mai mic pret practicat comparat cu o perioada anterioara pentru acelasi produs sau unul cu aceleași funcționalități comercializat de SITCO GROUP
Client : persoana fizica sau juridica care face o comanda catre SITCO GROUP
Comanda : cererea de achizitionare a unuia sau mai multe produse si/sau servicii, realizata de un client.
Obiectul si acceptarea prezentelor conditii generale de vanzare
Prezentele conditii generale de vanzare sunt aplicabile tuturor comenzilor de produse . Clientul se obliga sa ia la cunostinta de aceste conditii inainte de a realiza o comanda. Toate comenzile implica acceptarea tuturor conditiilor generale de vanzare de catre client.
SITCO GROUP isi rezerva dreptul de a modifica prezentele conditii generale de vanzare in orice moment, modificarile fiind publicate pe pagina web www.sitcogroup.ro sau fiind comunicate prin e-mail. Versiunea aplicabila unei comenzi realizate este aceea in vigoare la momentul la care s-a confirmat comanda realizata de catre client.

 • Articolul 1 – Emiterea si acceptarea comenzilor

1.1 Toate comenzile se fac in scris la sediul SITCO GROUP, e-mail sau in orice alt mod acceptat de SITCO GROUP
SITCO GROUP va valida comanda si il va instiinta pe client daca exista nelamuriri sau daca respectiva comanda nu se poate executa din punct de vedere tehnic. Avand in vedere ca produsele se executa conform specificatiilor cumparatorului, in cazul existentei unor particularitatideosebite de configurare a produselor sau de amplasare/montare a acestora in raport cu situatia de fapt, SITCO GROUP nu raspunde pentru functionarea corecta a produsului in raport cu solicitarile sau nevoile utilizatorului final.
Clientul este obligat sa comunice SITCO GROUP acordul scris pentru detaliile de executie, semnand oferta finala sau comunicand acceptul de executie.
Oferta devine comandă fermă doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
1.1.1. Se face Confirmarea comenzii de catre client;
1.1.2. Se produce confirmarea incasarii pretului comenzii
Prin confirmarea ofertei, responsabilitatea în ceea ce privește caracteristicile comandate (profil, culoare,dimensiune, deschideri, numere de șasiuri etc.) este în
sarcina clientului, produsele urmand a se executa conformofertei;
1.2. Confirmarea ofertei de către client reprezintă comandă fermă din partea acestuia, fără posibilitatea de a mai fi modificată dacă aceasta survine la mai mult de 24 de ore de la achitarea avansului. Astfel, orice fel de modificare dorită, va fi tratata drept o noua oferta;

 • Articolul 2 – Plata

2.1. Plata se va efectua doar în contul indicat în factura proformă și în numele societății beneficiare, menționate în factură;
2.2. Plata este valabila doar atunci cand banca beneficiarului/ SITCO GROUP confirma incasarea;
2.3. Pe foaia de vărsământ/ordinul de plată se vor preciza în mod obligatoriu referinta comenzii a carei contravaloare se achita. In caz contrar, termenul de
livrare se decaleaza pana la confirmarea de catre cumparator a numarului de comanda achitata;
2.4. Intarzierea platilor atrage dupa sine decalarea corespunzatoare a livrarilor;
2.5. Orice modificare a termenilor de plata se va realiza doar cu acordul expres al SITCO GROU;
2.6. Orice factură sau factură proformă transmisă Clientului pe email de pe una dintre adresele oficiale ale SITCO GROUP sau pe fax este considerată acceptată dacă nu există un refuz sau vreo contestare din partea acestuia în termen de 2 zile, calculat de la momentul recepționării documentului.

 • Articol 3 – Valabilitatea Ofertei

3.1 Preturile ofertate in baza unei comenzi inaintate de cumparator sunt valabile pentru o perioada limitata de 48 de ore zile de la data intocmirii comenzii.

 • Articol 4 – Livrare

4.1 Livrarile se fac la adresa indicata de cumparator prin comanda, conform conditiilor stabilite de comun acord, asa cum sunt ele mentionate pe oferta.
Adresa de livrare nu se poate modifica fara acordul expres al SITCO GROUP.
4.2 Termenul de livrare al comenzii este calculat din momentul în care condițiile de la punctul 1.1.1 și 1.1.2 sunt îndeplinite cumulativ,;
4.3 Termenul de livrare va fi comunicat separat pentru fiecare comandă în parte și va fi în strânsă legătură cu gradul de complexitate a comenzii. Avand in vedere ca
obiectul contractului il constituie bunuri produse “pe comanda”, termenele se vor considera aproximative si nu obligatorii. Intarzierea livrarii nu va acorda dreptul
cumparatorului sa anuleze comanda.
4.4 Vanzatorul își declină responsabilitatea în ceea ce privește termenele de livrare în situațiile următoare, dar fără a se limita la:
a) Clientul nu își respectă termenele de plată;
b) dacă întârzierea este determinată de motive, factori sau elemente care nu sunt pe deplin controlate de
Vanzator;
4.5 Dreptul de proprietate asupra produselor comandate va
fi transferat către Client la momentul plății complete și
efective a bunurilor.

 • Articolul 5 – Obligațiile vânzătorului

5.1 Vânzătorul se obligă să livreze Clientului produsele ce fac obiectul comenzii ferme de cumpărare;
5.2 Vânzătorul se obligă să furnizeze produsele conforme standardelor. Exceptional, vanzatorul va executa produse care nu se incadreaza in standard, la solicitarea cumparatorului. In aceste cazuri, cumparatorul isi asuma raspunderea exclusiva si nelimitata pentru functionarea produsului ulterior livrarii;
5.3 Vânzătorul se obligă să furnizeze produsele conform termenelor asumate prin Ofertă;
5.3 Nicio obligație, termen sau condiție ale SITCO GROUP nu va fi presupusă sau subînțeleasă, Vânzătorul fiind ținut să respecte doar acele obligații asumate expres.

 • Articolul 6 – Obligațiile Clientului

6.1 Clientul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere produsele contractate şi să plătească preţul la termenul convenit;
6.2 Clientul se obligă să recepţioneze produsele comandate în termenele convenite;
6.3 Clientul se obligă să plătească preţul fiecărei comenzi în termenele convenite;

 • Articolul 7 – Răspundere

7.1 În caz de întârziere la plată de către Client, SITCO GROUP va solicita penalități de întârziere de 0,15% pe zi de întârziere, calculate în funcție de suma datorată până la momentul plății efective.
7.2 7.2. In caz de intarziere in livrarea produselor, SITCO GROUP va datora catre client plata unor penalitati de intarziere 0,15% pe zi de întârziere. Penalitatile se calculeaza si se datoreaza incepand cu cea de-a 16 zi de la data la care trebuia sa livreze. Valoarea penalitatilor nu poate depasi suma asupra careia se aplica.
7.3 Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător pentru niciun fel de daune care nu sunt cauzate direct și din culpa sa.
7.4 Fara nicio exceptie, SITCO GROUP sau partenerii nu pot fi facuti responsabili de indeplinirea unor obligatii de orice fel, plata unor penalitati sau despagubiri asumate de client fata de terti, deficiente de montaj, utilizarea necorespunzatoare
a produselor, intretinerea necorespunzatoare, interventiile neautorizate etc.

 • Articolul 8 – Declarații și garanții

8.1 In cazul in care clientul este utilizatorul final al produselor, fiecare dintre produsele furnizate de SITCO GROUP va fi insotit de certificatul de garantie emis de producator,care asigura service-ul produselor in mod direct sau prin reteaua sa de reprezentanti service.
8.2 Garanția produselor cu specificațiile indicate este valabilă 5 (CINCI) ani, începând cu data livrării (în aplicarea acestei prevederi este considerată dată a livrării momentul la care marfa paraseste sediul SITCO GROUP) și este în acord cu
punctul următor. Garanția se aplică doar dacă montajul a fost corect executat conform prescriptiilor tehnice valabile in domeniu, de catre o firma specializata;
8.3 Garantia pentru defecte este limitata la materialele sau executia necorespunzatoare care pot fi atribuite SITCO GROUP; aceasta garantie nu se va aplica decat daca clientul poate demonstra folosinta corespunzatoare, intretinerea si Conservarea bunului, bunul nu prezinta reparatii, inlocuiri sau alte modificari efectuate fara permisiunea SITCO GROUP. In orice situatie, garantia nu acopera prejudiciul cauzatclientului de nefunctionarea produsului sau de functionarea sa necorespunzatoare. Orice compensare nu va depasi valoarea facturata pentru bunul respectiv;
8.4 SITCO GROUP în niciun caz nu va fi considerată responsabilă pentru prejudicii directe sau indirecte, pierdere de producție sau de profit;
8.5 Garantia prevazuta in acest articol inlocuieste orice garantie legala referitoare la defecte sau conformitate si exclude alte responsabilitati ale SITCO GROUP, decurgand de la produsele livrate
8.6 Garantia nu se refera la si nu acopera produsele executate de SITCO GROUP conform specificatiilor cumparatorului care nu se incadreaza in standardele de
produs acceptate de furnizorii SITCO GROUP.
Pentru aceste produse cumparatorul isi asuma raspunderea exclusiva si nelimitata. De asemenea, garantia nu se refera si nu acopera deficientele care se incadreaza in tolerantele acceptate prin standardele de
produs.
8.7 SITCO GROUP este exonerat de obligațiile sale privind garanția dacă defecțiunile se produc din cauza nerespectarii de catre Client a instrucțiunilor de utilizare și întreținere sau din cauza intervențiilor neautorizate asupra produselor achiziționate. Orice reclamație nejustificată se Consideră un abuz din partea Clientului și atrage cu titlul de penalitate suportarea cheltuielilor de intervenție de către Client și pierderea garanției
8.8 La cererea clientului, SITCO GROUP, dupa acceptarea existentei defectiunii poate lua urmatoarele masuri :
8.8.1 sa inlocuiasca produsul defect sau neconform cu produse de acelasi fel sau de un fel si cantitate convenite in avans; in acest caz clientul va restitui bunul defect sau necorespunzator; acestea vor deveni proprietatea SITCO GROUP; produsele vor fi inlocuite doar daca nu au fost deteriorate si au fost returnate intact vanzatorului;
8.8.2 Sa repare produsul defect sau sa-l modifice pe acela care nu corespunde comenzii, in locatia cumparatorului sau in locatia sa;
8.8.3 Sa restituie clientului costul reparatiei sau al modificarii bunului neconform in locatia acestuia.

 • Articolul 9 – Reclamatii

9. 1 Toate reclamatiile se vor adresa in scris catre
SITCO GROUP, la adresa : SITCO GROUP : SITCO GROUP SRL, cu sediul in str. RADU POPESCU, bl. 29, sc.A, ap. 23, TARGOVISTE; DAMBOVITA; ROMANIA
9. 2 Reclamatiile se vor face prin posta, cu confirmare de primire, si vor contine o detaliere a defectelor sau a neconformitatii constatate.
9.3 Reclamațiile referitoare la viciile aparente ale produselor, existente la data livrarii, vor fi luate in considerare doar daca sunt mentionate in formularul de
livrare (aviz sau CMR), sau specificate in procesul verbal de receptie, dupa caz.

 • Articolul 10 – Litigii

Orice disputa va fi supusă spre soluționare Judecătoriei Targoviste, Dambovita, Romania.

 • Articolul 11 – Forta Majora

SITCO GROUP sau partenerii nu pot fi facuti responsabili pentru nici o intarziere sau eroare in executarea obligatiilor contractuale, rezultand direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa SITCO GROUP. Aceasta exonerare include, dar nu se limiteaza la: lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor telefonice, virusii informatici, greva, calamitati naturale, razboi, revolte.

 • Articolul 12 – Clauze finale

13.1 Vânzătorul va putea subcontracta parțial sau în totalitate obligațiile asumate.
13.2 Relația contractuală stabilită prin acceptarea ofertei va fi guvernată de legea româna.